הרצאה

הצלחה היא לא מילה גסה!
לשינוי מחשבתי במהירות האור
הרצאה חווייתית בשיתוף הקהל
לטעימות מעוררות סקרנות והנאה 
בשיטת סטיקלרו לחשיבה אחרת 

22